ALGEMEEN

  • Door je aan te melden voor een activiteit in Naaicafé DJ, verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden.
  • Naaicafé DJ behoudt het recht om informatie op de website tussentijds te wijzigen.
  • Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.
  • Voor alle betalingen krijg je een betalingsbewijs.

AANSPRAKELIJKHEID

  • Deelname aan Naaicafé DJ of een (gast)workshop georganiseerd door Naaicafé DJ is voor eigen risico.
  • Naaicafé DJ is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door klanten, deelnemer(s) en/of degene die hen vergezellen en/of derden.
  • Schade aan machines, meubilair of andere dingen in Naaicafé DJ, wordt verhaald op de deelnemer(s) en/of degene die hen vergezellen.

BETALING

Op maandag is deelname aan Naaicafé DJ volgens het principe: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maal’. Aanmelden is praktisch maar geeft geen betalingsverplichting als je toch ineens niet kunt. Wel wordt een afmelding dan op prijs gesteld.

Bij aanmelding voor Naaicafé DJ op een andere ochtend of avond dan maandag dan verplicht je je tot betaling wanneer je deze afspraak niet op tijd (12 uur tevoren) afzegt.

Deelname aan een (gast)workshop georganiseerd door Naaicafé DJ gebeurt via een reservering per mail. Je hebt dan de wettelijke bedenktijd van 7 dagen waarin je zonder opgaaf van reden  de reservering kunt opzeggen. De bedenktijd gaat in op de dag van de reservering. Bij de overige afzeggingen blijf je de helft van de kosten verschuldigd.  Uiteraard probeer ik bij onvoorziene omstandigheden flexibel te zijn om de workshop te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij gastworkshops gelden de regels van de workshopgever/diens bedrijf. Bij niet tijdige ontbinding geldt een betalingsverplichting.

KLACHTEN

Met klachten en of vragen kunnen deelnemers zich altijd telefonisch of  per mail melden bij Naaicafé DJ. Naaicafé DJ probeert dan in alle redelijkheid en in samenspraak tot een oplossing te komen.

AUTEURSRECHT

Alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s illustraties etc. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Naaicafé DJ. Voor het plaatsen van gegevens van derden heb ik vooraf volgens auteursrechtelijke bescherming (copyright) toestemming gevraagd.

VRIJWARINGSCLAUSULE

Alles waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn ter beoordeling Naaicafé DJ. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Naaicafé DJ garandeert niet dat de op https://naaicafedj.wordpress.com aangeboden informatie actueel, compleet en/of accuraat is.